Política de privadesa – Utmar Tech

Política de privadesa

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem a l’usuari de les nostres dades:

Denominació Social: Utmar EDUCACIÓ, SLO
Nom Comercial:
Domicili Social: C / MOLÍ, 48 – 08950 – Esplugues de Llobregat – BARCELONA
CIF / NIF: B60565876
Telèfon: 933716680
e-Mail: francesc.utrilla@utmar.cat
Dades registrals:
Pàgina Web: www.utmar.cat

Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considereu un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador NO AUTORITZA expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Esplugues de Llobregat.

INFORMACIÓ BÀSICA EN PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

Identificació del Responsable. L’informem que les dades personals que vostè ens proporciona són incorporades a un tractament de dades personals denominat ALUMNES responsabilitat de Utmar EDUCACIÓ, SLO amb CIF B60565876 i amb domicili en C / MOLÍ, 48, 08950-ESPLUGUES DE LLOBREGAT, BARCELONA (ESPANYA) . Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon al número 933716680 o bé mitjançant correu electrònic a la bústia.

Delegat de Protecció de Dades. El nostre Delegat de Protecció de dades és: AUDINNOVA, S.L amb CIF B25644543 i domicili a PASSEIG DE RONDA, 60 BAIXOS de 25006 LLEIDA de LLEIDA. Pot contactar bé per correu postal. També pot contactar telefònicament al nombre 973266599. Així mateix, pot escriure un correu electrònic a DPO@2-CARE.ES.

Finalitat. En Utmar EDUCACIÓ, SLO tractem la informació de les persones interessades amb la següent finalitat: la informació que ens facilita serà tractada per gestionar la matriculació de l’alumne, asín com les gestió administrativa, comptables, fiscals i legals.

Termini de Conservació. El termini de conservació de les seves dades personals serà de: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, les seves dades es conservaran durant un termini de 6 anys a partir de l’última confirmació d’interès

Decisions automatitzades i elaboració de perfils. L’informem que no hi ha decisions automatitzades incloent l’elaboració de perfils.

Base Jurídica del Tractament. Legitimació per execució d’un contracte

Destinataris de cessions. les seves dades no seran cedides a tercers, excepte en situacions legals. Es preveu comunicació de dades a les entitats bancàries pel cobrament dels rebuts emesos pel client.
Transferències Internacionals. No es realitzen transferències internacionals
Drets. Podrà exercir els seus drets mitjançant el correu electrònic o dirigint-se a l’adreça facilitades:
– Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
– Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
– Dret a oposar-se al tractament.
– Dret a la portabilitat de les dades

Per exercir els seus drets, ha de dirigir al responsable de li entitat, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret elegit. Opcionalment, pot redirigir a l’interessat a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets.